» 5 ماده قانون مدنی برای اخذ مهریه

5 ماده قانون مدنی برای اخذ مهریه

بسیاری از خانم ها در طول زندگی مشترک یا پس از عدم تفاهم، از همسر خود درخواست مهریه می کنند و همسرشان موظف است، مهریه را تمام و کمال بپردازد؛ البته مقدار مبلغ مهریه مورد بسیار مهمی است که بهترین وکیل مهریه در تهران می تواند با در نظر گرفتن این مسئله، به زن کمک کند تا مهریه را وصول کند؛ هر یک از خانواده ها طبق قانون و رسم و رسومات، مهریه متفاوتی برای فرزندانشان در نظر می گیرند که البته تنها 110 سکه برای مهریه قانونی است؛ برای اخذ مهریه از راه حل های مختلفی می توان استفاده کرد که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.


مهریه چیست؟

مهریه جزو حقوق مالی یک زن است که زمان عقد به زن تعلق می گیرد؛ در صورتی که بین زن و شوهر، صیغه عقد جاری می شود، زن مالک مهریه می شود و به راحتی می تواند در مهریه خود تصرف کند و هیچ موضوعی نمی تواند جلوی مالکیت خانم ها را بگیرد؛ مهریه ای که در عقد به زن داده می شود، باید مال و اموال باشد زیرا در غیر این صورت ممکن است مهریه حالت تملک نداشته باشد؛ در بیشتر مواقع، خانم ها تنها زمان جدایی و طلاق برای اخذ مهریه اقدام می کنند هر چند که هر زمان بخواهند می توانند مهریه را پس از عقد بگیرند.

5 ماده قانون مدنی در خصوص مهریه

در قانون مدنی کشور ایران، موادی وجود دارند که در رابطه با مهریه زن می باشند و وکلا با استفاده از این مواد، می توانند تصمیمات بهتری بگیرند؛ 5 ماده در زمینه مهریه را برای شما شرح خواهیم داد:

ماده 1078 : هر چیزی که مال در نظر گرفته شود و در ضمن آن چیز قابلیت تملک داشته باشد، می توان آن را جزو مهریه به حساب آورد.

ماده 1081 : شرط بر باطل شدن نکاح در صورت عدم اجرای تعهد در زمان تعیین شده درست نیست و خود آن موجب باطل شدن شرط می شود.

ماده 1084 : مرد ضامن اموالی می باشد که به عین وجود داشته است و پیش از تحویل دادن به زوجه، نابود و یا آسیب دیده باشد.

ماده 1085 : زن این حق را دارد تا زمان ادا شدن مهریه از ایفا کردن وظایف خود در قبال شوهرش امتناع کند؛ در عین حال حق دریافت کردن نفقه را از مرد نیز دارد.

ماده 1086 : در صورتی که زن پیش از دریافت کردن مهریه به اختیار خود به وظایفش در قبال شوهرش عمل نماید، دیگر حق امتناع را نخواهد داشت.

بسیاری از افراد در شهر کرج ساکن هستند و قصد اخذ مهریه دارند، اگز شما نیز جزو این افراد هستید و به دنبال بهترین وکیل مهریه در کرج هستید، اینجا کلیک کنید.نحوه وصول مهریه

در صورتی که زوجه بخواهد مهریه خود را وصول کند باید مراحلی را طی کند؛ در ادامه این مراحل را برای شما ذکر خواهیم کرد:

1 . در این مرحله زن باید به دفتر خانه ثبت کننده ازدواجش مراجعه کند و برای صدور اجراییه، درخواست نماید که سردفتر مطابق با سند ازدواج به طور سیستمی، اجراییه را صادر می کند و آن را به اداره پنجم اجرای ثبت ارسال می نماید یا یک نامه را به زن ارائه می دهد تا آن نامه به اجرای ثبت برای ثبت کردن پرونده مهریه ببرد.

2 . پس از گذشت مرحله اول، باید مسئول تشکیل پرونده در این مرحله، رونوشت سند ازدواج، تقاضانامه، اوراق اجراییه و قبض پستی و در ضمن وکالتنامه را دریافت نماید و در ادامه، مدارک را به اداره پنجم برای تشکیل دادن پرونده ارسال کند که پس از تشکیل شدن پرونده، شماره پرونده به فرد متقاضی پیامک می شود.

3 . در سومین مرحله از صدور مهریه باید فرد متقاضی برای بازداشت اموال مرد، به اداره پنجم مراجعه کند و همه اطلاعات اموال مرد از جمله ملک و زمین و خودرو و …. را در برابر تعداد معینی از سکه ها که مهریه زن است، به درستی و به طور دقیق اعلام کند تا در دبیرخانه و بایگانی اداره اجرای ثبت، به ثبت برسد.

4 . در انتها از اموال مرد استعلام می گیرند و در صورتی که به صورت سند رسمی به نام مرد باشد بازداشت گردند و به مزایده گذاشته می شوند و مهر زن از آن اموال وصول می شود.

انواع مهریه

مهریه نیز انواع مختلفی دارد که در ادامه برخی از آن ها را برای شما شرح خواهیم داد:

مهریه محمدی: این نوع مهریه مربوط به مهریه ای است که پیامبر اکرم برای حضرت فاطمه تعیین کرده است که معادل دویست و شصت و دو مثقال و نیم پور نقره است.

مهرالمسمی: این مهریه زمان عقد مورد توافق زوجین قرار گرفته است و مشخص کردن مقدار آن بر عهده فرد دیگری است.

مهرالمثل: برخی مواقع زوجین زمان عقد هیچ مهریه ای برای خود تعیین نمی کنند اما پس از عقد می توانند با توافق یکدیگر، مهریه ای را تعیین نمایند, مهرالمثل در این شرایط با در نظر گرفتن موقعیت مالی خانواده و نزدیکان زن می باشد.

مهرالمتعه: به مهریه ای گفته می شود که مرد پیش از نزدیکی با زن باید آن را به او بپردازد و پس از آن، اقدام به طلاق کند؛ در این مهریه شرایط مالی مرد باید در نظر گرفته شود.

مفوضه البضع: در عقد دائمی که مهریه ذکر نشده باشد و با شرط عدم مهریه، ذکر شده باشد؛ به این مهریه مفوضه النضع می گویند.

مفوضه المهر: در عقد دائمی که تعیین کردن مقدار مهریه به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند، مهریه را بهمفوضه المهر می گویند.

 

کلام آخر

مهریه یکی از ارکان اصلی ازدواج زوجین است که به زن تعلق دارد و مرد وظیفه دارد آن را به همسر خود بپردازد؛ اگر شما نیز برای اخذ مهریه خود از همسر، به دنبال بهترین وکیل مهریه در تهران هستید، می توانید به سایت وکیل چی یا vakilchi.com مراجعه کنید و از وکلای معرفی شده کمک بگیرید؛ در واقع سایت وکیل چی بهترین و بزرگ ترین مجله حقوقی در ایران می باشد که به معرفی بهترین وکیل های ایران و تهران می پردازد.

آیا وکیل مهریه می تواند برای دریافت بیش از 110 سکه از مرد به موکل زن کمک کند؟فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله