» سخت ترین نوع طلاق کدام است؟

سخت ترین نوع طلاق کدام است؟

طلاق به عنوان یکی از رایج ترین دعاوی خانوادگی است. به طور پیش فرض مطابق قانون اسلام حق طلاق با مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می تواند به طلاق از طرف مرد اقدام نماید. اما زن زمانی می تواند به طلاق از طرف زن اقدام نماید که حق طلاق داشته باشد. این حق طلاق می بایست در عقد نکاح یا در دفاتر اسناد رسمی مشخص شده باشد. در صورت نداشتن حق طلاق از سوی زن، او می تواند با اثبات شرایطی به دادگاه به طلاق اقدام نماید. از آنجا که اثبات اغلب این شرایط زمانبر بوده و مدارک و شواهد کافی برای جلب موافقت دادگاه را می طلبد می توان این نوع از طلاق را سخت ترین نوع طلاق در نظر گرفت.


طلاق چیست؟

طلاق کلمه ای عربی به معنای آزاد کردن و رهایی و در مفهوم عمومی به معنای بر هم زدن زندگی زناشویی است. در خصوص حق طلاق مطابق با ماده 133 قانون مدنی حق طلاق به طور پیش فرض با مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می تواند به طلاق دادن همسر خود اقدام نماید.

اما زوجه در شرایطی خاص چون عسر و حرج یا داشتن حق طلاق به عنوان شرایط ضمن عقد و یا گرفتن حق طلاق از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی و ... خود می تواند به طلاق گرفتن اقدام نماید.


انواع طلاق کدام است؟

طلاق را در حالت کلی می توان به دو دسته بائن و رجعی تقسیم کرد. در طلاق بائن اگر زوجین از یکدیگر جدا شوند دیگر نمی توانند به یکدیگر رجوع کنند و زمانی که صیغه طلاق جاری شود زوجیت طرفین از بین خواهد رفت. اما در طلاق رجعی مرد در مدت زمان عده یعنی مدت زمانی که مشخص شده و زن حق ازدواج ندارد، مرد در این مدت حق رجوع به زن را خواهد داشت و طرفین می توانند در خصوص رابطه و اصلاح آن و احیاناً شروع زندگی زناشویی مجدد اقدام نمایند.

تمامی انواع طلاق را رجعی در نظر می گیرند مگر در موارد ذیل که طلاق بائن است و مرد حق رجوع به زن حتی در مدت عده را نیز ندارد. این شرایط عبارتند از:

·        طلاق قبل از رابطه زناشویی و آمیزش جنسی باشد.

·        طلاق اگر زن به دوران یائسگی رسیده باشد.

·        اگر زن و مرد با یکدیگر سه بار ازدواج کرده باشند و بعد از سه بار مجدد از یکدیگر جدا شوند.

·        طلاق اگر زوجه دختر نابالغ باشد.

·        اگر طلاق به درخواست زن و به حکم دادگاه انجام گرفته باشد.

·        طلاق خلع ( در این نوع طلاق زوجه به دلیل تنفری که از زوج دارد با دادن مالی برابر مهریه، کمتر یا بیشتر از آن می تواند به زندگی زناشویی پایان دهد.)


سخت ترین نوع طلاق کدام است؟

از آنجا که حق طلاق با مرد است، گرفتن طلاق از سوی زوجه را می توان سخت ترین نوع طلاق دانست. برای اینکه زن به گرفتن طلاق اقدام کند یا می بایست در عقد نکاح حق طلاق به زن داده شده باشد و یا در طول زندگی زناشویی با ثبت در دفاتر اسناد رسمی از سوی شوهر، حق طلاق به زن داده شده باشد. فرآیند طلاق در صورت داشتن حق طلاق زن، شبیه طلاق توافقی خواهد بود.

اما اگر زن حق طلاق نداشته باشد و بخواهد به طلاق مبادرت ورزد، این سخت ترین نوع طلاق است که زن می تواند با اثبات شرایطی به دادگاه از شوهر خود طلاق بگیرد. مواردی که زن در صورت اثبات این موارد به دادگاه می تواند از همسر خود طلاق بگیرد عبارتند از:

·        عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر: اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع ورزد و یا از پرداخت نفقه عاجز باشد و زن بتنواند این عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت نماید، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن خواهد کرد و در صورت امتناع مرد، دادگاه خود به اجرای طلاق اقدام خواهد ورزید.

·        اگر زن بتواند به دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی زناشویی برای وی با مشقت همراه است و در صورت ارائه دادخواست به دادگاه مشمول عسر و حرج قرار گیرد، زن می تواند از همسر خود جدا شده و طلاق بگیرد. از مصادیق عسر و حرج می توان اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت مرد به مدت حداقل 5 سال، ضرب و شتم زن از سوی مرد، ابتلا مرد به بیماری صعب العلاج و ... را نام برد.

·        غیبت زوج: اگر زن بتواند به دادگاه ثابت کند که همسر او به مدت زمانی بیش از چهار سال غیبت داشته است زن می تواند از شوهر خود طلاق بگیرد.

·        شروط دوازده گانه ضمن عقد: اگر زن بتواند به دادگاه اثبات کند که مرد شروط ضمن عقد نکاح را محقق نمی کند می تواند دادخواست طلاقداده و از شوهر خود طلاق بگیرد. از شروط دوازده گانه می توان به عدم پرداخت نفقه، سو رفتار شوهر، بیماری صعب العلاج شوهر، دیوانه بودن شوهر، اشتغال شوهر به شغلی نامناسب که سبب بی آبرویی زوجه و خانواده وی می شود، محکومیت شوهر به حداقل 5 سال حبس، اعتیاد شوهر به مواد مخدر، اگر زوج شش یا نه ماه متوالی زندگی مشترک را بدون دلیل خاصی ترک کند، محکومیت شوهر به جرم اقدامات خلاف شئونات خانوادگی، مفقودالاثر بودن شوهر، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن.

گروه وکلای پارسای

گروه وکلای پارسای مجموعه متشکل از وکلای مجرب و با سابقه در خصوص دعاوی خانواگی و انحصار وراثت است. این گروه در تهران و کرج به ارائه خدمات به مشتریان می پردازد. متقاضیان می توانند از خدمات مشاوره ای این گروه مجرب بهره مند شده و یا وکالت دعاوی خانوادگی خود را به وکلای کاردان این گروه بسپارند. در صورت هماهنگی و مشاوره در تهران، افراد می توانند با شماره های 44033677 و 44072802 تماس گرفته و یا پس از هماهنگی به دفتر تهران این شرکت مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان در کرج می توانند با شماره های 34214441-026 و34214440-026 تماس گرفته و یا در صورت نیاز پس از هماهنگی به آدرس دفتر این گروه در کرج مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان مشاوره در دعاوی خانوداگی می توانند جهت آگهی بیشتر از خدمات این گروه به آدرس اینترنتی parsaylawyers.com مراجعه نمایند.


فرم ارسال نظر